Svenska Möbelfabriken
- En visionär satsning på en ny skola

I nära samarbete med arkitekter och pedagoger utvecklar och tillverkar vi möbler med höga krav på långsiktig hållbarhet till den offentliga miljön och framförallt skolan då vi inom företaget har stor kunskap och många års erfarenhet gällande produktion av skolinredning.

 

Rumsbildande inredning

Vår intention är att tillfredsställa behovet av en ny skola med en skolinredning  som både kan öppna upp till större mötesrum eller skärma av till mindre arbetsplatser.

Med våra rumsbildande och modulbaserade möbler kan lokalerna användas till olika ändamål och i ett flertal olika sammanhang. Ljudabsorberande möbler med många funktioner och möjligheter till både förvaring, sittplatser och samlingsplatser. Möbelsektioner som kan stå fritt i rummet och fungera från flera håll, anpassade efter skolans möjligheter och med utrymmen och platser där elevernas behov står i fokus.  

 

Tillåtande miljö

En tystare och lugnare skolmiljö med självklara mötesplatser och samlingspunkter där eleverna har möjlighet att integreras med varandra vilket gynnar den emotionella förmågan men även skolinredning där vikten av lugna platser för tid och eftertanke tydliggörs. En tillåtande miljö med möjligheter att kunna utveckla alla sina förmågor, där även estetiska aktiviteter kan ta plats och stå i fokus. 


Läs mer